Биомагия ООД

Биомагия ООД съществува от 1997 г. и произвежда яйчен прах. В производството се използват само български яйца.
Технологията на производство е виброкипящ слой, който гарантира в най-голяма степен унищожаването на вредните микроорганизми.
Биомагия е известна с високото качество на продукцията си, което се дължи на изключително отговорното отношение на собствениците и персонала и на безпрекословното спазване на изискванията на системите Добри производствени практики и HACCEP.
Прахът от яйца се получава чрез изсушаването на предварително счупване, отделяне на черупките, филтриране и хомогенизиране на кокоши яйца в срока им на годност. Изсушаването става при точно поддържана висока температура (137оС), която гарантира унищожаване на опасните микроорганизми, но от друга страна запазва максимално хранителните свойства на яйцето.
Биомагия произвежда и смески, съдържащи яйчен прах:
- суха смес за палачинки;
- суха белтъчна смес за целувки, ореховки и халва;
- суха смес за крем-карамел;
- сухи смеси за курабийки и дребни сладки.
Тези смески изискват единствено добавяне на вода.
Нито яйчният прах, нито смеските съдържат оцветители и консерванти.